Inženýring

Zajišťujeme rovněž inženýring

Obsah inženýringu

Obsahem činnosti je plnění výkonů obvyklých v průběhu přípravy, výstavby, uvádění do provozu i po celou dobu životnosti objektů investiční výstavby, včetně výkonů spojených s péčí o majetkoprávní vztahy ke stavbám a pozemkům.

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor
111

Inženýrská činnost

Cenové poradenství

 • kontrola nabídkových cen
 • kontrola výkazů výměr
 • kontrola podrobných rozpočtů a kalkulací
 • poradenství při koupi a prodeji nemovitostí
 • Poradenství v majetkových vztazích ke stavbám a pozemkům

Stavební dozor – technický dozor investora

Důvodů, proč je stavební dozor tak důležitý, je celá řada. Stavební dozor by měl být nedílnou součástí jakékoliv stavební úpravy či výstavby. Pouze díky němu odhalíte nekvalitní práci stavební firmy a předejdete tak případným komplikacím v budoucnu. Stavební dozor slouží rovněž jako prevence před předraženými nabídkami firem.

Důvody "proč" stavební dozor?

 • Stavba rodinného domu nebo rekonstrukce je Vaší největší investicí v životě
 • Nerozumíte stavební problematice? Svěřte se do rukou odborníkům
 • Stavební zákony a stavební normy, které by měla stavební firma dodržovat, se neustále mění
 • Odbornost stavebních firem a pracovníků je velmi různá
 • Stavební dozor je Vaší pojistkou, která se Vám vyplatí

Náplň práce stavebního dozoru

 • seznámení se s veškerou dokumentací týkající se stavby, obsahem smluv a stavebním povolením
 • odevzdání i předání staveniště včetně zápisu do stavebního deníku
 • předání směrového a výškového vytyčení stavby ve formě protokolu
 • kontrola zaměření terénu před zahájením stavebních prací
 • dohled nad dodržením stavebního povolení a zajištění dohledu po celou dobu stavebních úprav
 • dohled, evidence a kontrola dokumentace
 • projednání změn a dodatků v dokumentaci, jež se nepodílí na zvýšení nákladů, neprodlouží dobu stavby a nezhorší parametry stavby
777

 


joomla template
template joomla